парк св. св. Петър и Павел - ул. Три уши 141, ж.к. Разсадника
park sv. sv. Petar and Pavel - address: ul. "Tri ushi" 141, 1309 g.k. Razsadnika - Konyovica, Sofia

Ден 10, Ден 6 / Day 10, Day 6

Ден 9, Ден 5 / Day 9, Day 5

Ден 8, Ден 4 / Day 8, Day 4

Ден 7, Ден 3 / Day 7, Day 3

Ден 6, Ден 2 / Day 6, Day 2

Ден 5, Ден 1 / Day 5, Day 1

Ден 4 / Day 4

Ден 3 / Day 3

Ден 2 / Day 2

Ден 1 / Day 1Списък с участници / Participants's list


Изпрати съобщение на бегач / Send a message to a runner