< Ден 8 / Day 8 - Ден 10 / Day 10 >

Ден 9 Ден 5 / Day 9 Day 5

10 дневно състезание / 10 Day Race

6 дневно състезание / 6 Day Race

Интервю Андреа ден 9 / Interview Andrea Day 9

Интервю Мартин ден 9 / Interview Martin Day 9

Интервю с Мирка, помощникът на Наяджа, - Ден 9 / Mirka Nayaja's Helper - Day 9

Интервю с Енико, помощникът на Илвака ден 9 / Interview Eniko Ilvaka's Healper Day 9

Рано сутрин и приготвяне на закуска / Early morning and breakfast preparing

Изпрати съобщение до бегач / Send a message to a runner