< Ден 7 / Day 7 - Ден 9 / Day 9 >

Ден 8 Ден 4 / Day 8 Day 4

10 дневно състезание / 10 Day Race

6 дневно състезание / 6 Day Race

Интервю Мария и Красимира oт Българска Асоциация по Боуен Терапия / Interview Maria and Krasimira from Bulgarian Association of Bowen Therapy

Интервю Кристиян ден 8 / Interview Christian Day 8

Изпрати съобщение до бегач / Send a message to a runner