< Ден 9 / Day 9

Ден 10 Ден 6 / Day 10 Day 6

10 дневно състезание / 10 Day Race

6 дневно състезание / 6 Day Race

Крайни резултати / Award-Ceremony

Финалът на Андреa! / Andrea's Finish

Финалът на Андрей! / Andrey's Finish

Интервю Илвака ден 10 / Interview Ilvaka Day 10

Интервю Чанакя ден 10 / Interview Chanakya Day 10

Интервюто на Тихомир в последния час ден 10 / Interview Tihomir Last Hour Day 10

Ракел след състезателно интервю ден 10 / Raquel post race interview Day 10

Интервю с готвачите Нирджарини, Вили, Никол, Луиза / Kitchen Crew post race interview Nirjharini, Vili, Nikol, Luiza

Изпрати съобщение до бегач / Send a message to a runner