парк св. св. Петър и Павел - ул. Три уши 141, ж.к. Разсадника
park sv. sv. Petar and Pavel - address: ul. "Tri ushi" 141, 1309 g.k. Razsadnika - Konyovica, Sofia

10 дневно състезание 2024

Старт 1 май, 8:00 ч., финал 11 май, 8:00 ч.
Такса: 650 евро (не включва настаняване)
Такса: 750 евро* (лична палатка, моля свържете се с нас)

6 дневно състезание 2024

Старт 5 май, 8:00 ч., финал 11 май, 8:00 ч.
Такса: 500 евро (не включва настаняване)
Такса: 600 евро* (лична палатка, моля свържете се с нас)
Регистрация

10 Day Race 2024

Start 8:00 am, May 1st, finish 8:00 am, May 11th
Fee: 650 euro (doesn't include accommodation)
Fee: 750 euro* (private tent, please contact us)

6 Day Race 2024

Start 8:00 am, May 5th, finish 8:00 am, May 11th
Fee: 500 euro (doesn't include accommodation)
Fee: 600 euro* (private tent, please contact us)
Register

Списък с участници/Participants's list

Трасе/Race Course

Дължина: 785 m
сертифицирано, равно и сенчесто

Length: 785 m
certified, flat and shadyНастаняване по време на състезанието*/Accommodation During the Race*

Настаняване и душ по време на състезанието са в хотел Симона. Намиращ се на 200 м от трасето. Виж картата на трасето.
Accommodation and shower are in Hotel Simona. Positioned 200 m from the course. See course map.
* Проверяваме възможността за индивидуални палатки на място, ще ви информираме при първа възможност./We are exploring the possibility for individual tents in the park, we will inform you as soon as we know.

Контакт/Contact
+359 88 891 84 86
+43 699 19699556
races [@] srichinmoyraces.bg